close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0480

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

om de Heer Gouverneur te Complimenteeren en zijne op wag„

„ting bij zijn Edele te maken.

Saturdag den 28 Dito des morgens om 6: uuren, nam de Heer Gouverneur

van de alhier tot de Jaarlijkse kerk en Schoot visite present

zijnde Eerwaarde D:s Lomerdijk, mitsg=s de E: de Bour„

„ghelles en de Residenten van Manipa en Bouro

afscheijd, terwijl zijn Edele den Pesident van Capelle

demandeerde, om met opgem: Predikant Zomerdijk,

de Kerk en School visite op Bonoa bij te woonen en van

daar bij de vloot op Pamahoe te koomen, werdende de

Heer Gouverneur onder het zelfde Salut en Ceremonien

als bij aankomst, tot aan het Zeestrand geconduiceert,

en voorts in de kleijne orembaije overstappende, quam

zijn Edele op de Corre Corre Bonoa waarop ’t Zeen van

anker ligten gedaan en t fortres Wantrouw gesalueert

wierd met 7: Canon schooten.

De Dreggen thuijs gehaald zijnde, stelde de Cours na het

gat van Kelang, zijlende en scheppende langs de wal en quamen

door de vehemente sterke teegenstroomen, des nademiddags om

4: uuren eerst bij Poelo Loehoe, alwaar de Pantjallings

Delft en victoria nog ten anker lagen.

Alhier appoincteerde de Heer Gouverneur de Gezagheb„

„bers