closeTerug naar inventaris

Transcriptie

230

Moorden en plunderen, dagelijks veele afbreuz in schade toebrag=

„ten, vrij mogten aanlasten en gem Pelakahoe 't zij leevend of

dood, aan de Heer Gouverneur te leeveren.

Dit hun billijk versoek, door de Heer Gouverneur en de Leeden

aanneemelijk voorkomende wierden zij lieden beloofd, na tof

loopen dezer vergadering hen met de verzogte Consentbrief

te zullen worden voorzien; waar na zij op het 4: of laatste Ar„

„ticul vervolgens beloofden en verzeeren vaartaan hen te zullen

blijven submitteeren onder de gehoorsaamheijd en ’t gezag van de

E: Comp: en dienvolgende met derzelver onderdanen en Jngeseete,

nen, in bestendige vriendschap en Eendragt te zullen leeven.

werdende ter bevestiging en meerdere bekragtiging van dit een

en ander niet alleen door de alfoerse Radjas en mindere Hoofden

maar ook door de Ceramse Sstrand Regenten hunne gewoone Eed

met het drinken van de Matacauw, of een drank der besweering

staande vergadering op de volgende wijze gebruijk en gepresenteert.

In een op tafel gezet groote Porcelijne kom met Laguweer

gevuld, wierd gedaan 7: Loode Snaphaan kogels, en wat Buskruit

voorts Een Mes een parring, Een voet Angel, de punt van een Piek

en het Afbeeldsel van een Mensch die de Pocken heeft, bij de

Alfoeren genaamd Loetij Loetijponga Maij, vervolgens wierd de

Heer Gouverneur door de Alfoerse Radjas en mindere Hoofden

versogt met zijn Edelens ontbloote Houwer dit een en ander in

gem: kom onder malkander te mengen, gelijk zijlieden zulx

ook