close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0503

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

230

Moorden en plunderen, dagelijks veele afbreuz in schade toebrag=

„ten, vrij mogten aanlasten en gem Pelakahoe 't zij leevend of

dood, aan de Heer Gouverneur te leeveren.

Dit hun billijk versoek, door de Heer Gouverneur en de Leeden

aanneemelijk voorkomende wierden zij lieden beloofd, na tof

loopen dezer vergadering hen met de verzogte Consentbrief

te zullen worden voorzien; waar na zij op het 4: of laatste Ar„

„ticul vervolgens beloofden en verzeeren vaartaan hen te zullen

blijven submitteeren onder de gehoorsaamheijd en ’t gezag van de

E: Comp: en dienvolgende met derzelver onderdanen en Jngeseete,

nen, in bestendige vriendschap en Eendragt te zullen leeven.

werdende ter bevestiging en meerdere bekragtiging van dit een

en ander niet alleen door de alfoerse Radjas en mindere Hoofden

maar ook door de Ceramse Sstrand Regenten hunne gewoone Eed

met het drinken van de Matacauw, of een drank der besweering

staande vergadering op de volgende wijze gebruijk en gepresenteert.

In een op tafel gezet groote Porcelijne kom met Laguweer

gevuld, wierd gedaan 7: Loode Snaphaan kogels, en wat Buskruit

voorts Een Mes een parring, Een voet Angel, de punt van een Piek

en het Afbeeldsel van een Mensch die de Pocken heeft, bij de

Alfoeren genaamd Loetij Loetijponga Maij, vervolgens wierd de

Heer Gouverneur door de Alfoerse Radjas en mindere Hoofden

versogt met zijn Edelens ontbloote Houwer dit een en ander in

gem: kom onder malkander te mengen, gelijk zijlieden zulx

ook