closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sondag den

Drie Revieren, dat zijn Edele op Morgen van hier naar Tanoe„

noe denkt te vertrekken, en zo zij lieden of hun volk nog reets

te versoeken of voor te dragen hadden aldaar vrij en onbeschroome

bij zijn Edele mogte komen

Intusschen liet zijn Edele eenige vuurwerken lugtballen en

aansteeken, het geen de Alfoeren voornamentlijk het opgaan der

vinispijlen en ’t branden der water kaarsen, met vermaak en groote

verwondering beschouden, waar na zij Circa 9: uuren wonder wel

voldaan en vergenaegd over zijn Edelens receptie, naar hunne

Campomenten te rugkeerden.

12=e Dito Des morgens te half 6: uuren begaf zig de Heer Gouver„

neur aanboord, met het Hoofd van Haroeke Hogerwaard

terwyjl zijn Edele het opperhoofd van Hila de ESmissaert

en den Resident van Manipa van Capelle permitteerde

om van hier direct naar hunne Comptoiren te rug te keeren,

ten eijnde den Eerste eenige preparatien konde maaken, tot het

„doen van de aanstaande kleijne Hongij, begeleijdende gem: E:

Smissaert de Heer Gouverneur onder ’t Salut van 17: Schoo„

ten met Draaijbassen welke voor zijn wooning geplant waa„

ren, tot aan het zeestrand.

vervolgens op de Corre Corre overgestapt zijnde liet zijn Edele

het appel slaan en onder het gewoone salut anker ligten, stellen

„de de Cours naar Tanoenoe, alwaar men des voormiddags

Circa