close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0508

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sondag den

Drie Revieren, dat zijn Edele op Morgen van hier naar Tanoe„

noe denkt te vertrekken, en zo zij lieden of hun volk nog reets

te versoeken of voor te dragen hadden aldaar vrij en onbeschroome

bij zijn Edele mogte komen

Intusschen liet zijn Edele eenige vuurwerken lugtballen en

aansteeken, het geen de Alfoeren voornamentlijk het opgaan der

vinispijlen en ’t branden der water kaarsen, met vermaak en groote

verwondering beschouden, waar na zij Circa 9: uuren wonder wel

voldaan en vergenaegd over zijn Edelens receptie, naar hunne

Campomenten te rugkeerden.

12=e Dito Des morgens te half 6: uuren begaf zig de Heer Gouver„

neur aanboord, met het Hoofd van Haroeke Hogerwaard

terwyjl zijn Edele het opperhoofd van Hila de ESmissaert

en den Resident van Manipa van Capelle permitteerde

om van hier direct naar hunne Comptoiren te rug te keeren,

ten eijnde den Eerste eenige preparatien konde maaken, tot het

„doen van de aanstaande kleijne Hongij, begeleijdende gem: E:

Smissaert de Heer Gouverneur onder ’t Salut van 17: Schoo„

ten met Draaijbassen welke voor zijn wooning geplant waa„

ren, tot aan het zeestrand.

vervolgens op de Corre Corre overgestapt zijnde liet zijn Edele

het appel slaan en onder het gewoone salut anker ligten, stellen

„de de Cours naar Tanoenoe, alwaar men des voormiddags

Circa