closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dingsdag den 14 Dito, de vlootelingen zich alhier van water en Brandhoud voor=

„zien hebbende, wierden om 7: uuren dessmorgens de Dreggen weeder

thuijs gehaald, en langs de wal voortgeschept

Den oud Radja van Ethij tot hier toe de Heer Gouverneur uijt„

geleijd gedaan hebbende; nam van zijn Edele weeder afscheid om naar

huijs te keeren werdende om zijn ijver en getrouwe diensten aan de

E: Comp en principaal op de Sanirie beweezen voor de Heer

Gouverneur aan hem vereerd, met een nieuwe vlagen wim„

pel:

De vloot Circa te g: uuren bij de Negorij Hatoesoea ge„

„stopt zijnde, begaf zig de Heer Gouverneur aan de wal, zo

om de Negorij, als wel principaal om de kerk en School te

bezigtigen, de eerste als nog op eenige Balken staande en zo het

scheen geen hand aan ’t werk wierde geslagen, steede zijn Ed

daar toe de nodige order met een serieuse recommandatie aan

den orangkaije om daar meede spoed te maken en bij verzuijm,

zijn Edelens regtmaatig: ongenoegen aftewagten, gelijk den al„

„daar bescheijden schoolmaester gelast wierd, meer ijver aante„

wenden om de kinderen na behooren te onderwijsen.

vervolgens weeder op de Corre Corre terug gekeerd zijnde, liet

zijn Edele ten eersten het ankerligten en de steeven naar Ca=

mariang wenden, dewelke egter door een opgekome reegen buij

en teegenwind, in ’t eerst heer traag toeging, dog deselve voor bij

zijnde raakte men onder de zeijlen: werdende de vloot eeven voor

zons ondergang van een voor die Negorij ten anker leggende orem„

baijd