closeTerug naar inventaris

Transcriptie

241

aan den opgang van een Berg legd, en in een zindelijke or„

dre wierd onderhouden.

Alhier Carca een klem uurtje door gebragt hebbende, quam zijn

Eaele weder aanboord, naalvorens den E Hogerwaard gepcormiteerd

te hebben over den landweg na zijn Comptoir te vertrekken ter

receptie van zijn Edele aldaar

Op het ordinaire San Schoot de Dreggen weeder geborgen

zijnde, schepte de vloot langs de wal Circa een groot euwlang

wanneer dezelve ter rheede Haroeko genadert zijnde, wierd

uijt het fortres Zeelandia, de vlag gesalueert met 19 schoo„

„ten en die met 9: d=o van de Corre beantwoord wierden

Omtrend halff 10: uuren stapte de Heer Gouverneur en

zijn Edele kleijne orambaij over, werdende aan land komende,

eerst aan ’t zeestrand door ’t Hoofd Hogerwaard ende Regen„

ten deezes districts gerecipieerd een onder fraaij met Clapper

bladeren behangen praal boogen, begeleijd na 'sopperhoofd woo„

nang alwaar zijn Edele andermaal begroet zijnde, door 't Hoofd

meermeld, op een overdekte zilvere schenkpiering wierden

aangebooden, de sleutees van ’t fortres Zeelandia, welke

zijn Edele hem onder een Serieuse dog minsame recom„

mandatie, liet behouden.

aar 't aflopen van alle dezen Ceremonien verleende de

Heer Gouverneur audientie, zo wel aan de Inlandsche Regen„

ten deeses districts als aan de hier bescheidene Comp: Dienaren

die