closeTerug naar inventaris

Transcriptie

die vervolgens door den Heer Gouverneur afgevraagd wierden, of z„

iets te versoeken, of wel over het een en ander te klagen hadden

door hun geantwoord wierd, dat alles bij hun in stille rust en zij

over niemand, veel min over hun opperhoofd te klagen dan twel

iets te versoeken hadden, zo als het opperhoofd, insgelijks, met

op zigt tot de Regenten betuijgden voldaan te zijn.

werdende vervolgens op ordre van welmelde Heer Gouverneur

het Protocol en de wapenen van de daar toe expresselijk be„

noemde Leeden gevisiteert dewelke van hunne bevinding

van Rappoit gedient hebben als onder de Bijlagen deses zijn

te vinden

Na het middagmaal of des nade middags om half 4: vertrok

de Heer Gouverneur met dezelfde Ceremonien als zijn Edele ge„

recipieerd was, na boord van de Corre Corre Bonda, werdende

tot aan het zeestwand gecondriseert door de Intgnde egen„

ten deeses districts, terwijl het Hoofd Hogerwaard zijn Edele

naar boord verzelde

Op zein ’t Anker geligt en de Cours naar de hoek van Hoe„

toemoerij gesteld zijnde wierd van het fort Zeelandia met 19

Schooten gesalueert en van de Corre Corre met g Gesantt„

waarna met zons ondergang, op verkreegen afscheid na zijn

Comptoir weeder terug keerd, meermelden Hoofd Hoger„

Waard.

De vloot langs de Lijtimorse Cust na de hoek van Nus„

„sanive Scheppende; quam des morgens op

Sondag