closeTerug naar inventaris

Transcriptie

246

van 'S Heemels zeegen en alle prosperiteiten in zijn Edelens heijl„

Saame pogingen principaal en t beteugelen en uijtroeijen van

'sComp:s vijanden

Laastelijk wierden door de wel Edele Heer Gouverneur tot het

bij woonen der eerste monstering door den Hongij fiscaal de Bour„

„ghelles, benoemd, de Lieden Hoffman en Streck, en tot de tweede

monstering de Leeden OStrowskij en Berner nevens den Se=

cretaris Brust: /onderstond:/ Aldus Gedaan dato en plaatse

voorsz: /was geteekend:/ A: de Boek, W: J: de. Bourghelles

F: Ostronskij, CHoffmann, T: M: Streck, I: M: Berned

en T: L: Brust:

Vrijdag den 27: October Ao 1786:

Hongy vergadering gehouden ten Comptoire Ma„

„nipa aan ’t fortres Wantrouw

present

Den wel Edelen Agtbaaren Heer

Adriaan de Bock,

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

Den BoekE: en Resident deeses Comptoirs

Cornelis Hendrik van Capelle

Capatain Luijtenant Militair

Fredrik Ostronskij

Onderkoopman en Secret:s van Politie mitsg:s

Fiscaal van de Hongij

Wernand Johannes de Bourghellis

Opper Chirurgijn van ’t Casteel.

Christiaan Hoffman.

„Luijtenant Militair.

Johan Michiel Berner, en

Boekh: en Gesw: Clercq mitg Lid en Secrek= van de vloot

Fredrik Liebregt Brusz:, Neevens

alle de Jnlandsche Regenten Hoofden en

Oudstens van de Eijlanden onder dit district

resorteerende

Ten