closeTerug naar inventaris

Transcriptie

248

iever aantewenden, om het belang van de E: Maatschappij te

behartigen, en op dit een en ander door hem op ’t plegtigste

aangenomen en beloofd zijnde getrouwelijk te zullen wor

den naangekomen, zoo is vervolgens, ’t Formulier van den

Eed naar usantie ende Maleijdsche Taale hem voorgelee„

„zen en daar op met den Eed onder den Alcoran door hem be„

vestigd zijnde, is almeede verstaan, van dit een en ander

deese aanteekening te houden

Opses ingekoome Requesten almeede een gunstig reftectie

geslaagen zijnde, is ingevolge van dien goedgevonden en ver„

staan in den dienst van de EComp voor soldaaten met ƒ9: ter

maand, aan te neemen, de volgende persoonen, als

Johan Anthonij van Capelle van Amboina oud 18 Jaaren

Melianus Oldreg

_:o

18: d:o

David Bogaard

Manipa 18: d„o

_:o

willem Masoelij.

33 d:o

de drie eerste van Europeesen Bloede, en

als Busschieter met ƒ 9: ter maand,

Lapattij van Manipa oud 34: Jaaren, en

Jacobus Pavera van Batalaij ond 20. Jaaren alle

onder een vijfjarig verband heeden ingaande

voorts is verstaan te noteeren dat volgens een ingekoomen

Rapport, het Prothocol bij visitatie door twee Leeden en