close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan dezelven te kennen, dat volgens de successive ingekomene

Rapporten, zo wel als de door zijn Edele Zelfs gedane opneem

ontwaard en bevonden heeft dat meerendeels der Hoofden tot

deese Sanirie behoorende, onder de drie Hoofd Rivieren

Supalewa Ethij en Talla, met hunne ondergestelde Cap

„tains en mindere Hoofden van hunne Patangs of Dorpen / zeer

weinig uijtgesondert /en welke gem: Regenten betuijgden in

Negoryen verbleeven te zijn, om Hunne vrouwen en kindere

te beschermen voor de invasien van den alomswervende gewee

Capitain Sanirie Pelakahoe ofte zijne adherenten, alreek

bij eengekomen en alhier present waren.

Dat zijn Edele teevens noodig oordeelde, eer men terzaake kwan

te treeden, nogmaals te doen opneemen, welke Hoofden than

hier bij present en verscheenen waren; weshalven, staande

vergadering aan de Regenten van de drie Hoofd Rivieren

zulx afgevraagd en ieder derzelve bij hun naam opgeroepen zy

de, bevonden wierden, buijten de oudstend en een meenigte

gemeene Alfoiren te bestaan in

Die van Onder Supalewa

Den Alfoers Capitain Sanirie Sanie Lesisolikapa

Heijdens Orangkaija van Nonialij Arlika Rotasouw

_=o

Mahomed:s

Lisjabatta Pattij Latoe Pattij Louw

„eAtfoens chaija Loong Maulete Makatita

de