closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aanhouden met recommandatie zo wel aan de Strand Regenten

als de Berg Alfoeren, om alle voorgaande verschillen als nu aff te

doen en voortaan invreede vriendschap en goed harmonie met

den anderen te leeven, het welk van weerskanten, belooft zijnde

liet zijn Edele de Alfoerse Hoofden nog afvraagen of zij voortaan

de EComp zullen aankleeven en getrouw blijven hen ten allen tijde

submitteerende aan de orders en begeerte die de EComp: hen zal ken

men op te leggen en afvorderen het geene zijlieden almeede be„

loofd en met de sterkste verzeekeringen betuijgd zijnde, nimme

de EComp: te zullen verlaaten maar hen voortaan met goed en

bloed aan de belangen en ten dienste van de EComp gehouw en gebrouw

te willen op offeren, mitsg=s alles wat de EComp hen mogte koomen

op te leggen of te beveelen, gaerne met alle bereijdvaardigheijd te

zullen en te willen uijt vessenen deed zijn Edele hen vervolgens uijt

naam van de EComp hunne reeds in vroegere tijde gedane en nu nog te doeni

Eed voorhouden, hen Expresselijk op nieuw afvragende, of zij gewillig en

geneegen waaren, de langs deese Cust van Ceram en in derselver bosschen

en gebergtens te vinden zijnde specerijboomen het zij Nooten of Nagu„

len, wilde of Egte, getrouwelijk aan te wijsen wanneer daar toe van

weegen de EComp gecommitt=s zullen afgezonden worden, mitsg=s als dan

aan de zulke denoodige hulpe te bewijsen, om die boomen te vernielen

en uijt te roeijen, het welk almeede door die berg volkeren, beloofd en de

getrouwe nakominge derzelve, op het kragtigste verzeekert zijnde

Liet de Heer Gouverneur hen nog voorhouden, die in hum rondswirven

zijC