closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ook de daar toe bereeds vervaardigde Mattacau of den beswooren

drank der b'Eediging alvoorens door de Heer Gouverneur en door alle de

Leeden, met deselve aan de mond toete brengen, tot een bewijs gedron„

ken wierd, en vervolgens niet alleen door de Alfoerse Radjas en min„

dere Hoofden maar ook door de gesamentlijke Strand Regenten

wierd uijtgedronken, en welk Ceremonieel extens if beschreeven is

bij het Dag Register van heedigen datum

vervolgens wierd door de Heer Gouverneur de uijtdeeling ge„

daan, der voor deese bergvolkeren gevistineerde schenkagien

bestaande in

Een Rood fluwelle Rok met zilvere knoopen

Aan den kapitain

Sanirie Sanie

Een Roose Rood satijne Camisooe met breed silvere galon

Losisolikapa

_:o

Een muts van roose rood mantelst of met _=o

Een wit fijn Lakense Rok met groen fluweele opsagin

Aan den heijdens Orangkaija„

geelarmosijne voering met goude knoopen,

van Nonialij, Arleka

Een Muts van roose rood mantelstof en Goud Passem= omboord

Rotasouw

Een fijne wit Lakense rok met groen fluweele opslagen

Aan den orangkaija van

geel Armosijne voering met goude knorpen, en

lissabatta Pattij Latoe

Een Muts van Troose rood Mantels tefmet goud Passem=t omboorde

Pattij Louw

Een fijn wit Lakense Rok met geelssatijne opslagen

Aan den Jongen Radja

en voering met zilvere knoopen en

van Ethij

Boenga Pattij, Toe„

Een Muts van roose rood Mantelstof met zilvere

Passement omboord

heteru.

voorts nog aan alle de Alfoerse Hoofden en Capitains ieder

met een paar Zilvere armringen, Eenige Snoeren diverse gekou„

leurde koraalen en eenige koopere Neurenburger wharen etc=a

van welk een en ander verstaan wierd, deese aanteekening te houden

Hierna

4„