closeTerug naar inventaris

Transcriptie

253

Hierna door den oud Radja van Ethij Tanoeroe Toheteroe met

de gesamentlijke Hoofden van de revieren Supalewa, Ethij en Talla

te kennen gegeven wordende, hoe zij met hun volk, in hunne gehugten

dagelijks aangerand geplundert en vermoord wierden door den gevlugten

Capitain Lanirie Pelakahoe met zijne adherenten, mitsg=s dat zij lieden.

voor het houden deezer Sanirie niet bestand genoeg geweest waren

om hem het hoofd te bieden, of hem in zijn eijgen Schuilnest tegaan

bespringen, dog vermits hij thans onder elkanderen door het drinken

van de Matacaun, de zogenaamde Pela gemaakt, of in verbond ge„

treeden zijn zij derhalven de Heer Gouverneur en de vergadering

instantig versoeke om gemunieert te worden omme Gesamentlijk

of ieder in't bijzonder met hun volk na dat hen de geleegenheijd best

zal dienen, gemelden boosdoender te mogen gaan op zoeken en was

't mogelijk het zij leevend of door hem te bemagtigen, om door dien

weg spoedig van zo een roervink bevrijd te raaken alwaar om„

me in aanmerking gekoomen zijnde niet alleen dit hun bil„

lijk versoek, maar vooral ook om doormiddel van deese berg

volkeren, spoedig en zonder veel hazard of perikel, van gem:

booswigt Pelakahoe meester te konnen worden, zo is derhalven

goedgevonden en verstaan, hun versoek te Condescendeeren en

hem na het aflopen deeser vergadering, een schriftelijk qualificatie

ten dien eijnde te verleenen /onderstond:/ Aldus Gedaan en

Geresolveert te Paumahoe aan Cerams binne Cust Dato

voorsz: /:was geteekend:/ A: d: Bock: B: Smissaert, I: Hoger„

waard, C: H: van Capelle, F Ostronsky, C: Hoffmann

I: M: Berner en F: L: Brusz:

Vrijdag