closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vidag den 17: November Ao 1784

's voormiddags ten 9: uuren Hong

vergadering ten Comptoire Sapa

roua aan 't fortres Duursteede

Preesent

Den wel Edelen Agtbaaren Heer

Adriaan der Bock

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

Den koopman en Hoofd deeses Comptoir

A:r Daniel Iacob Blondeel

Capitain Lieutenant Militair

Fredrik Ostrowskij

OpperChirurgijn van ’t Casteel

Christiaan Hoffmann

„Lieutenant Militair.

Johan Michiel Berner en

Boekhouder Gesw Clercq mitsg=s prointrem

Fredrik Liebregt Brust:

fiscaal en Secret=s van de Hongij.

Neevens de Respective Regenten in Hoofden

deeses Eijlands en die van Nussalaur

Het oogmerk deeses belegde vergadering volgens betuijging

van den Heer Gouverneur, eenelijk strekkende, ter onderzoek

en afdoening van zodanige zaaken, als tot te belangen van dit

Comptoir relatie mogte hebben wierd

Aanvankelijk verstaan op een ingedient Request en op den voor„

dragt van het Hoofd Blondeel voor soldaten met de gagie van

69: ter maand. insComp dienst aanteneemen, Ieremias Ben„

„jamin Hesler van Amboina oud 18 Jaaren en op een tweede

Request Adam Paulus meede van Amboina oud 15.

Jaren