closeTerug naar inventaris

Transcriptie

261

de Negotie aangebragt Pak

N:o 77. gedagteekend den 6. Maart

C: l::

Staatrekening van de weeskamer en weezen gelden onder

ultim o februarij dezes Iaars.

van de kleede winkel en kleine

Rapport van de overgave

geld Casse door Bangeman aan de

Bourghelles Ult:o feb: l: l:

van het sare tariaat van Politie

door de Bourghelles aan Brusz

ddato 6 Maart 1787.

6

Twee berigten van het dieptreden en de stuasie der schepen

de Negotie en ouwerkerke bij

aankomst. ddato 14 en 22 Feb: 1:l:

Cassa rekening der diaconij onder UAt=o Augustus A: p

Negorij of stads Catse

„: Maart: l:l:

verantwoording van den Tabrik van Geurike over

het bedurven geraakte buskruit

ddato 22 Maart C:l:

Request van den assistent Progers om zyne verlossing

na Batavia om van Hunne Hoog

Edelheden te versoeken om naar

Neederland te vertrekken