closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vendurol der verkogte en gevlekte lijwaten op den

30 Maart 1787.

Berigt van de leverantie van 27 lb moernagulen en

het verbranden van 66 lb onlever

bare dito ten Comptoire Haroeko.

den 28 Februarij 1787.

de overheden van het schip de

Versoek schrift van

Negotie om duizendponden bus

kruit. d8

Berigt van de extrrpatie van een groote en 94 Ionge

nagulboomen den 17 Novemb

a: p:

Berigt van de te Saparoea overgeven drie duizend

ponden moer en bedurven gar„

offel nagulen primo Juny a: p.

verbranden derzelve

Rapport van het

Berigt dat geene onredelijke behandelingen aan

aan de onchristen zeevarenden

plaatz genad heeft de dato

ult April l: C:

_:o van de rigtige visitatie van de aangekome

en vertrokken particuliere

vaartuigen zederd uE August=s

101