closeTerug naar inventaris

Transcriptie

262

ultimoe pril: Cl:

Rapport dat er zederd december ap tot ulto April: ll

637 personen aan de Kinderziekte

overleden zyn.

Berigt van de verzeguling der luiken van het specerij

hok op het schip Ouwerkerke

ddato 8 Meij l: C:

Rapport dat de Pantjallings de minstkostbare en

beste vaartuigen in deze Provintie

zijn nevens een bark met een

lastpoort. dd. 7 Meij C: C:

waar en dat de onbekwaamheid der lynbaam

bestaat dd: als even

Rapport van den Kerk en School staat de Anno

178 6/7.

Berigt van het dieptreden van het schip ouwerkerke

by vertrek.

Rapport van de rigtige visitatie dat er geene

specery boomen in de tunnen ge

vonden den 30 April 1787.

1

70

op Watemoerij

do d=

1 d:o

op Nussanwe en Hatoehal at„