closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Willet van het uitroeijen der eigen aanplantin

gen van speceryboomen door

Negorij verlaters ddato 27

Maart 1787.

Amboina in’t Casteel nieuw

victoria den 15 Junij 1787.

Arissooman

F Eklerke