closeTerug naar inventaris

Transcriptie

263

Kruijt Reekening gehouwen op's Comp:sa t de ect aen d=r epten e e au te Augertis A: 1746:.

Bus, Langscheephonderhap Druijven Rondscerp Druijven Scher

1785:

„kruijt van 2: lb: van 2: lb: van 2 lb: van 1. lb: van 8 lb: patroo

lb:

p:s Calibes p=r Calibes p: Calibers:s Caliber p:s Caliber f: 126.

September

11:

Blaasde het Geschut aff.

verbruijkt

6:

6=o

12:

2: Schooten van 2: lb: C: gedaan voor boegseervaartuijgen voor de Baaij

van ’t Compt: Bouro

3:

13:

2: schoote van 2: lb: C:t gedaan bij de Bergkramat om de orembaijs die steene Mols„

„ten Laaden voor ’t Schip de Silvers Leuw

3:

26: october Tot tafblasen van ’t geschut

6:

2: November visenteerde het geschut bevonden 3: van 2: lb: C=to Nat te weesen

3:

7:

2

dede 2: scoote met scherp van 2: lb: C=t op 2: Papoese vaartuijgen

3. p:s

p:s 2: p:s 2 ps

d=o

11.

18: schoote van 2: lb: C:t met scherp gedaan voor de Negorij Warde om het

volk uijt haar bentings te krijgen en

27.„

6.„ 12.„ 12:„

d=o

11:

14: Schoote met scherp van 2: lb: C=r gedaan met het aan de wal

gaen met ae scheit en het verbranden van de Negorij als meede de

neevenstaande scherpe pattroonen verschooten met geweeren en donderbussen

7:

14:

14. P=s 822.

11: d=o

savons 2: schooten met scherp van 2: lb: C: gedaan op eerd sartij vaartuijgen onder de wal„

3:

2„

1„

10

19: d„o

Blaasde het geschut aff

verbruijkt„

.

6:

8: December haalde het geschut aff bevonden 3: van 2: lb: en E: van een A: C=t wat te weesen

7:

24: Februarij Blaasde het geschut aff

verbruijkt

6.

1: Maart 2 schooten gedaan van 2: lb: C=o voor boegseer vaarthuijgen agter Manipa

3.

1: d=o 2:

_=o 2. _=o

_=o voor de baaij van Boeroe„

3:

2: d=o 2: _=o _=o 2: _=o

3:

_=o _=o„

26: d=o 2: _=o _=o 2: _=o _=o Manipa - -

3

1: April 1: schoot _=o 2: _=o _=o _=o

1:½.

- -

19: d„o 2: schooten _=o 2: _=o _=o Assiloelod

3:—

Somma

lb: 96 1/½5. 6: P:s 16: s:s 15: d=s 14:8:s 14:8: 222:

/ondertondg Amboina Pieuw Victoria Aaijult: Augustus A:o 1788: lagel:/

mij bekend was geteekend:/ L: S Eeersen.

Aan