closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan den wel Edele Vestrenge Heer„

Adriaan de Bock

Gouverneur en Directeur deser Provintie

Wel Edele Gestrenge Heer

Ingevolge Iaarlijkse gewoonte hebben de ondergeteeken„

„de Justitieele gecommiteerdens met en benevens den koop:

„man en Fiscaal R=a Abraham Louis van Ha„

„mel vergeseld van den Rooij en wijkmeesters als daar

toe door den gesaghebbende secunde D: E: Heer Johan

Adam Schilling gecommitteerd sijnde geschoud,

's Heeren weegen Bragge &=a en deselve over het algemeen

bevonden in Een zeer sindelijken staat sijnde ieder huis

behoorlijk voorsien met de bepaalde water Bamboe„

„sen voor onverhoopte Brand, vervolgens zijn nog

gevisiteerd en geprobeert, de hier aan haenden, sijnde

Brandspuijten en toebehooren, als

Binnen het Casteel op de Equpagie Werff:

Een Brandspuijt kleine met de slang bequaam hier

bij zijn

350: Brand Emmers Lederen

1:

d=o hak Yzerin

.