closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van binnen vogtig bevonden

Hiermeede eindigende de Comparanten hunne verklaa„

„ring, geevende voor Leeden van wetenschap als in den

text, bereid zijnde, des vereischt wordende zulx nader met

Eede te bevestigen.

Aldus Gedaan Gepasseert en Verklaart

te Amboina in't Casteel Nieuw Victoria dato voorsz:

ter presentie van Jan Engelberd de veer en Jacob

Hendrik Stegman Clercquen als getuijgen.

die de minute deeses neevens de Comparanten en mij

p=l Eers Clercq behoorlijk hebben onderteekend /:onder„

stond:/ het welk getuijgd /was geteekend:/ A: Coomans

p=l E: Clercq.

Aan den wel Edele Gestrengen Groot Agtbaren Heer

Adriaan de Bock

Raad van Nederlands Jndie, mitsg=s Gouver„

„neur en Directeur dezer Provintie

DilEdele Gestrengen Grodt Agtbraren Heer

Den teckenaar geeft uw wel Edele Gestr: Groot Agtb: met

alle eerbied te kennen, hoe hij zig genoodzaakt heeft gevonden

om