closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Benevens

De Heeren Lieden in den E Agtb:

Raad van Politie

WelEdele Gestrende Groot Agtbaare Heer en

E: Heeren.

uwel Edele Gestr: Groot Agtb: zeer ootmoedigen Dienaar

Hendrik Hoolboom Dan I Haage J=r Assistent in

’s Comp: Dienst versoekt zeer needrig uwel Edele Gestr:

Groot Agtb:, om mits ruijme tijds Expiratie behoudens qua„

„liteit en gagie na de Jndias Hoofd plaats verkost te mo„

„gen worden, en vervolgens met believe van Hlun Hoog

Edelheedens te Patrieeren, /:onderstond:/ 'T welk doende &=a

Aan den wel Edele Gestrenge Heer

Adriaan de Bock

Extra ord: Raad van India

als mede

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

Amboina

Benevens

De Verdere Heeren Leeden

in Raade van Politie.

wel