closeTerug naar inventaris

Transcriptie

mits dien Goedgunstig te willen favcrisceren met de Qua„

„liteit en gagie van scuisLieutenant om op meerm: Bo„

dem Ouwerkerk als zodanig bescheijden te blijve

/:onderstond ./. Twelk doende &=a ./. was geteekend./.

D: Hogerwaard /in margine./. Amboina Nieuw

Victoria den 12: April A=o 1787:

Eerbied Rapport Aan den Wel Edele Gestr: Groot Agtb: Heer:

Adriaan de Bock

Raad Extra ordinair van Nederlands Indis

mitsg=s Gouverneur en Directeur deeser

Provintie amp;=a &=a amp;=a

Wel Edele Gestrenge Groot Agtbare Heer

Jk obediencie van uwel Edele Gestr: Groot Agtb: zeer gerespec=

„teerde ordres omtrent het opneeme der Jatij Boomen, hebbe

wij nedrig teekenaars, als daar toe door den onderkoopman

en hoofd deezes Comptoir EE: Johannes Hogerwaard gecommitteerd

zijnde ons na deselve vervoegd en aldaar opgenomen bevonden

gelijk hier onder gespecificeert staat

Groote Boomen middelbaar Oonge Boomen Aangeplante Sommarum

30:

15: van 43. oet 15: 26:

Het E: opperhoofd.

89.

8: 175

19:

3:6: 18: 34: 13:

De Negorijoma.

100:

30:

6:

40: 26: 30: d

_=o wassoe

219

91:

79:

49:

Transporteere