closeTerug naar inventaris

Transcriptie

273

Waar meede met veel eerbied en hoogagting blijve

/onderstond:/ Wel Edele Gestrengen Groot Agtba„

ren Heer (lager:/ uwer wel Edele Gestrenge Groot

Agtbaren onderdanige Dienaaren ./:was geteekend./

P: Wolsgaard en S: Hartman /:in margine:/

Amboina den 11: April 1787:

Aan den wel Edele Gestringe Groot Agtbaren Heer

Adriaan de Dock

Raad Extra ordinair van Nederlands

India mitsgsGouverneur en Directeur

dezer Provintie.

Benevens

Den Heeren Leeden in den E: Agtb:

Raad van Politie

Wel Edele Gestrenges Croot Agtbare Heer

en

E: Heeren

Den eerbiedigen Sup=t Dirk Hogerwaard van

Rotteraam Cadet de marine en bescheijden op het schip

Ouwerkerk, bevrijmoedigt zich uwel Edele Gistringe

Groot Agtb: eerbiedig te versoeken dat Hoogst dezelve

mits het overlijden van den Capitain ter zee Nicolaas

van der Golde er daar door op gem: bodem man„

„queerende offeciers plaatsen den eerbiedig en

suppliant consideratie gelieve te neemen en hem

nits.