closeTerug naar inventaris

Transcriptie

274

Boomen Aangeplante Sommarum

Ionge

Groote Boomen middelbaare

P=r Transport

219:

79:

49:

—:

91:

29:

16:

5:

4:

7:

18:

9.

De Negorij Abora.

15.

7: 10:

8:

16.

_„o Hoclalieuw

40:

2:

24:

12: 16:

4:

24:

_„o Crieuw . .

15:

28:

4:

16: 13:

7:

19.

_„o Pelauw.

—:

5.

2:

3: 5:

19.

_„o Caijlolo.

18:

3: 26:

50:

15.

_„o Cabauw

35.

—: —:

10: 15.

52.

25:

_„o Romonij.

62:

—.

40:

17: 21

45:

_„o Tholchoe.

45:

7:

3:

29: 13:

_„o Tenga Tinga

13: 27:

59:

33: 49: 26: 28:

_„o tial Moors.

41: 26: 44 17:

15: 12:

100:

_„o Christen.

64:

21: 30: 20: 19: 23: 8:

_„o Haroeko.

58:

26: 26: 17: 19: 15 17:

_„o Sameth.

Somma

338: —: 301: —: 14 8:

787:

In ’t voorige Jaar was 't Summarieum 825: dus dit Jaar mindert

38: p=s veroorsaakt dat de jonge boomen door de zwaard hitte zijn

verdroogd; verhoopende hier meede aan de zeer gevenereerde ordres

van uwel Edele Gestr Groot Agtb: Schuldpligtelijk voldaan te hebbe

er gebruijke de vrijheid deeze met de uijtterste veneratie te onder„

„teekenen /onderstond:/ wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare

Heer /:lager:/: uwel Edele Gestr: Groot Agtb: zeer onderdanige

en gehoorsame Dienaar /was geteekend./ C=s Hendriksz: in

H: Bernard /inmargine:/ Haroeko Zeelandia den 30: April A„o 1787:—

Aan den wel Edele bestrenge Groot Agtbaare Heer

Adriaan De Bock

Raad van Nederland Jndia mitsg„s Gouverneur

en Directeur deeser Provmtie-

wel