closeTerug naar inventaris

Transcriptie

275

3

Staat Reekening der weesen Velden.

onder Aaministratie van Weesmeesteren bij een gesteld uit de kamer

Boeken beginnende met Primo Maart a=o 1786: en afgeslooten op ultimo

Februarij 1787: met aanwijsinge in hoedaniger voegen het Capitaal

door dat Collegie g’administreert, vermeerdert en vermindert is, en laaste„

lijk waarinne het selve heeft bestaan Namentlijk.

Primo Maart anno passato was het Capitaal der weesen groot volg=s de boekjes rd=s 21446: —:

2

te weeten

Aan Contant in Cassa.

6:½:

N=s 2452

op rente uitgeset aan diverse perzoonen

18993: 42:—:

Tesamen.

Rd=s 21446:

De Inkomsten dezer kamer van Primo Maart

anno passato tot dato deses bestaan in de volgende als

van de debiteuren zo inmindering als in voldoening

van hun debet, item agterstallige rente

ontfangen

6:

2d=s 2226:

—.

ontfangen Ervenissen

388: 43:

3/6:

_=e Intressen

23:

—:

1227:

Aan diverse debiteuren in d=o p=o oprente

uitgeset vide Iournaal

rd„ 18993.42.-

=

En in dit Boekjaar

19794 12:

dus dit Jaar in vergelijking van anno passato blijkt

800: 10:—

dat thans meerder is een Pantum van.

uijt van. .

rd=s 4642: 42: 7/8:

Maakende de inkomsten met den anderen een somma

De Geheele uitgaeve daar en teegen heeft

haaren oorspronk uit het volgende teweeten

268:40: ½:

Afbetaalde Erffenissen aan ae mondige geworden dupillen rb„

De jntrest penningen ten behoeve der Pupillen afge„

432: 11:—:

geeven bedragen.

2800:

Gedaene beleening

Van de jnkomsten dezer kamer is uijtge

„reikt als volg

24:—

.

aan den secret=s voor het houden der Boekjes rde

20:

inkoopen van papier &=a

_=o

24:

bedienen deser kamer

Boode

2:

Boekebinder

onder den wel Edelen Heer Preesis vier Leeden

en secretaris ieder in een Equale portie

792: 40:/4:

722:40:

4

verdeelt.

4293: 44:4:

Den Geheelen uitgaeve bedraagt.

De mindere uitgaven van de meerdere Inkomsten gedetraheert zijnde

toond aan dat ’t Capitaal der weesen thans geaccresseert is met

Rd=s 348: 46: /8:

Dus zijnde het zelve op heeden Groot

„21794: 47: 0:

Dvecli