closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Welk voorsz: bedraagen van Rd=s 21794: 47: 1/8: bestaat uit de natenoemene Creditueeren, nament

pillen.

Intrest Winnende Capitailen der

te goed

d: deposito

hebbende

staande

te samen

Rente

Capitailen

24.¾. rd:s 720: 24:¼.

rd=s 620:

cEd:

100:

Armen en Weesen

279: 35:

35: —:

202

77:

Jan van Rijm

—:

371: 3:

228:

—:„

41:

142: 10: —:

M=r Jacob Hazebroek

224. 16.—

82:

19.

141: 45:—.„

Pieter Iohannes Pick

249: 34:—

249: 34:—:„

Iacoba Pietersz:

195:

195:

: —: „1

Fredrik Willem Progars

172: 40: —:

172:40:

—:„

d’ kinderen van Hendrik Glazemaker

/½.

67: 23:

87: 23

½:

Clasina Petronella Noo

9:

15

57:

—.

—:

10:

46: 42:

—:„

dkinderen van Mourand Sourbag

692:42: 5/8:

692: 42:

17/5

Godfried Wilhelm

_=o

39: —: —:

—:

39:

—:„

Fredrik Wilhelm Scherpel

545:

—:

500:

45:

—:„

.

Anna Cornelia Frans

53: 30:—:

53: 30: —:„

tkind van Pieter Pelman

1½:

69:21:

20: 33:

½:„

48: 36:—:„

d' kinderen van Ieremias Benjamin Hesler

—:

:—:„ 1254:

54:

1200:

: —:„

Bartholomeus van de Walle

_=o

3000:

—: —.

3000:

: —:

_=o Ioachim Adriaan Preno

¾.

414:10

414: 10:¾:„

Iohannes Ernst en Michiel versing

150:

—: —:

150:

: —:„

Elzelina en Johan Abraham Carisse

1: 1/8:

170:23:

170: 23:

1/8:

Anika Dijma

4:

44: 44:

¼.„

44: 44:

Anna Johanna Pijma.

235:23.

¾:

¾:

235:23

Rink Pijma

151: 1:—:

121: 5:½

29: 42:½:

Frans Hendrik Godfried, Maria Catharina en Dorethea Abel

121:7: 24:—:

217: 24:—:

1000: —: —:

Anna Agnita Smissaart

585.

d’ kinderen van Adriaan Rijkschroef

—: —:

585:

Johannes de Silva.

_=o

156:

—:

156:—:

—: —:„

_=o

146:12:

146: 12

—:

Michiel Hoedhap.

—:

_=o

200:

Pieter Fredrik Eijke

200: —: —:

—.

—:

390: —:

Gabriel Ian Hoven

_=o

390:

—: —.

300: —:

—:

300: —.

Geertruijda von Wigner

:„

58:24: —:

58:24:—:„

Gerardus Enko

58:24:

58: 24:—:

Johannes Enko

58:24.—:

.

58:24:—.„

Petrus Enko

464: 9:½.

464 9:½:„

Geertruijda Enko

200:

200:

Johanna Christina Sahoesilawand

: —:

150:

—:

150: —: —:

Ionas Sahoesilawand.

150: —:

150: —: —:

Arnoldus Sahoesilawane

150:

—:

150:

—: —:„

Cornelis Daniel Sahoesilawand

37:

86: 37: —:

8:

’t kind van Hendrik Smitt

7:8:

—:

—: —:„

77: 44: ¼.

2:

d’ drie kinderen van Dirk Stephanus Van Aarde

86: 46:

¼.

9:

5:

d’kinderen van Cornelis Leonardus van Rijswijk.

119 14

12:

¼

8: ¾:

: ½.

10.7:

716: 42:

662. 11: –.

31:

/2

54

_=o Iohan Sijbrand sluijter

¼.

¾

45: 33:

¼

2:

43: 33: —:

Wilhelmus en Christina kondo.

7/8:

329:10:

329: 10: 7/8:

Lidia van Ek

50: 22

½:

22:½.

50:

—: :

Frans Htoewaij

60.

60: —: —:

d’ Weeskamer te Batavia

Sequestratie Penningen

2184: 36:¾:

2184:36

d:s 17142:24: 3/8:

Transporteere.

Rd:s 17142: 24: 3/8: