close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0602

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Welk voorsz: bedraagen van Rd=s 21794: 47: 1/8: bestaat uit de natenoemene Creditueeren, nament

pillen.

Intrest Winnende Capitailen der

te goed

d: deposito

hebbende

staande

te samen

Rente

Capitailen

24.¾. rd:s 720: 24:¼.

rd=s 620:

cEd:

100:

Armen en Weesen

279: 35:

35: —:

202

77:

Jan van Rijm

—:

371: 3:

228:

—:„

41:

142: 10: —:

M=r Jacob Hazebroek

224. 16.—

82:

19.

141: 45:—.„

Pieter Iohannes Pick

249: 34:—

249: 34:—:„

Iacoba Pietersz:

195:

195:

: —: „1

Fredrik Willem Progars

172: 40: —:

172:40:

—:„

d’ kinderen van Hendrik Glazemaker

/½.

67: 23:

87: 23

½:

Clasina Petronella Noo

9:

15

57:

—.

—:

10:

46: 42:

—:„

dkinderen van Mourand Sourbag

692:42: 5/8:

692: 42:

17/5

Godfried Wilhelm

_=o

39: —: —:

—:

39:

—:„

Fredrik Wilhelm Scherpel

545:

—:

500:

45:

—:„

.

Anna Cornelia Frans

53: 30:—:

53: 30: —:„

tkind van Pieter Pelman

1½:

69:21:

20: 33:

½:„

48: 36:—:„

d' kinderen van Ieremias Benjamin Hesler

—:

:—:„ 1254:

54:

1200:

: —:„

Bartholomeus van de Walle

_=o

3000:

—: —.

3000:

: —:

_=o Ioachim Adriaan Preno

¾.

414:10

414: 10:¾:„

Iohannes Ernst en Michiel versing

150:

—: —:

150:

: —:„

Elzelina en Johan Abraham Carisse

1: 1/8:

170:23:

170: 23:

1/8:

Anika Dijma

4:

44: 44:

¼.„

44: 44:

Anna Johanna Pijma.

235:23.

¾:

¾:

235:23

Rink Pijma

151: 1:—:

121: 5:½

29: 42:½:

Frans Hendrik Godfried, Maria Catharina en Dorethea Abel

121:7: 24:—:

217: 24:—:

1000: —: —:

Anna Agnita Smissaart

585.

d’ kinderen van Adriaan Rijkschroef

—: —:

585:

Johannes de Silva.

_=o

156:

—:

156:—:

—: —:„

_=o

146:12:

146: 12

—:

Michiel Hoedhap.

—:

_=o

200:

Pieter Fredrik Eijke

200: —: —:

—.

—:

390: —:

Gabriel Ian Hoven

_=o

390:

—: —.

300: —:

—:

300: —.

Geertruijda von Wigner

:„

58:24: —:

58:24:—:„

Gerardus Enko

58:24:

58: 24:—:

Johannes Enko

58:24.—:

.

58:24:—.„

Petrus Enko

464: 9:½.

464 9:½:„

Geertruijda Enko

200:

200:

Johanna Christina Sahoesilawand

: —:

150:

—:

150: —: —:

Ionas Sahoesilawand.

150: —:

150: —: —:

Arnoldus Sahoesilawane

150:

—:

150:

—: —:„

Cornelis Daniel Sahoesilawand

37:

86: 37: —:

8:

’t kind van Hendrik Smitt

7:8:

—:

—: —:„

77: 44: ¼.

2:

d’ drie kinderen van Dirk Stephanus Van Aarde

86: 46:

¼.

9:

5:

d’kinderen van Cornelis Leonardus van Rijswijk.

119 14

12:

¼

8: ¾:

: ½.

10.7:

716: 42:

662. 11: –.

31:

/2

54

_=o Iohan Sijbrand sluijter

¼.

¾

45: 33:

¼

2:

43: 33: —:

Wilhelmus en Christina kondo.

7/8:

329:10:

329: 10: 7/8:

Lidia van Ek

50: 22

½:

22:½.

50:

—: :

Frans Htoewaij

60.

60: —: —:

d’ Weeskamer te Batavia

Sequestratie Penningen

2184: 36:¾:

2184:36

d:s 17142:24: 3/8:

Transporteere.

Rd:s 17142: 24: 3/8: