close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0605

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2a=s 17019:

39

28:

10504:

6515.

10:

rd=s 17019: 39: of

off

1/2:

/½.

277.

Eerbiedig Rapport

Aan den welEdele Gestrenge Groot Achtb: Heer

Adriaan de Bock

Raad van Nederlands Indien mitsg=s

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

Wel Edele Gestrenge Groot Achtbaare Heer!

In waarkoming van Hoogst desselfs geEerde ordre

hebben de ondergeteekendens hun vervoegt in ’s Comp: Klee„

„de winkel aldaar nagezien, en nageteld sodanige tontan„

„ten koopmanschappen en andere Goederen als er vol„

„gens deeffengestelde Boekjes, en uitstaande Reeke„

nings onder dato deses ter verantwoording van

den onderkoopman Ioan Andries Bangeman

hebbe voorgeloopen mitsg=s van dezelve Transport

„meede

gedaan aan den onderkoopman Wijnand Johan=

„nes de Bourghelles als .

25

3/80:

10211.

zegge:/ Seventienduisent; Negentien, Rijxdaald=s

en Negendertig stuijvers —: of tienduisent Twee„

hondert en Elf, Een en seventig taggentigste

Ducatons volg=s de Boekjes, t weeten.

Aan diverse spetien

6302: 3/60:

off d:o

160

3009:

uitstaande bij diverse volgens de vendutie gehou„

„den den 18: December Passato blijkens Rendement

en daar van zijnde Rolle,

ƒ 33699 4:8.

K=

a. ƒ 3: 6: ieder

73/80.

Duc=t 10211.

al

Die Transporteere