closeTerug naar inventaris

Transcriptie

280

Wel Edele Gestringen, Groot Agtbaren Heer

In pligtschuldige observantie van Hoogst deszelfs

veel g’eerde ordre, hebben de nedrige teekenaaren

zich vervoegd, aan boord van de, op den 8:ten en 13:en

Curr: van Batavia alhier ter rheede g’arriveerde

scheepen de Negotie en ouwerkerke, en bij naauwkeu=

rige inspectie bevonden, dat de stuaagie dier beide

kielen maar den gebruike, goeden naar zeeman dusan„

„tie is verrigt geworden, mitsgaders niet ontwaard, dat

een der zelven met te veel particuliere goederen is beladen

geweest.

Het gunt wij de eere hebben uwel Edele Gestr: Groot Agtb:

bij deze te berigten /onderstond:/ wel Edele Gestrengen

Groot Agtbaren Heer /:lager:/ uwer wel Ed: Gestr: Groot.

Agtb: plugtschuldige en gehoorzamer zienaaren / was

geteekend:/ P=r Wolsgaard en M: Hoedap ./:in margine:./.

Amboina Den 22: Februarij 1787:

Aan als vooren.

De needrige teekenaaren hebben de eere uwel Edele Gestr:

Groot Agtb: eerbiedig te berigten, dat zij het Jongst alhier

van Batavia en Java g'arriveerde Schip D' Negotie,

gevisiteerd hebben, en bevonden het zelve van voor

diep te gaan 12:¼: voet; en van agteren 14: voeten.

vertrouwende hiermeede deze onse Commissie aen de hoog

g’Eerde intentie van uwel Ed: Gestr: groot Agtb: voldaan te hebben

de vrijheid neeme van met alle agting te onderschrijven /onderstond./.

welEdele Gestr: groot Agtb: Heer /:lager:/ uwel Ed: Gestr Groot Agtb: gants onder„

„danige en Trouwschuldige dienaeren /was geteekend:/ P=r wolsgaart en M: Hoedap

/immargine Amboina nieuw Victoria adij ult=o April 1787:

Cassa