closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Debet

1786.

ult=o

August=r a

Credit

Casel Reckeningane aconi

1785: p=o August„

Restant van de voorige

uitgereckt aan de

Maand

761

2

galimenteerdens

d=o 209. 42.

van dE: comp: uijt d: kleine

1786:

2

Augs

den Cassier roor 't inkoops

geld Cassa ontfangen

kostende van 99: lb:

de rente op ’t Capitaal

waxkaarsen die tot de

der Diaconij Armen

avondgebeede diens„

groot Rijxd=s 34500: —: dat

„ten verbruikt zijn

bij denselven a: de posito

in /m: tijd als van

tegens 3/8: pC:o smaands voort

„p=r februarij 7: 2: tot

loopt gereek: van p=r Maart

ult„o deeser, vide ordonn:

J: L: tot ult„o deezer of

dato heeden

Ad:

47:

maanden

776.

12:

23:

in Cassa overgebragt de

Het gecollecteerde in de Holl:

gcollecteerde pennin„

gemeente.

rd: 15: 41:–

gen aand kerk deuren

gecollecteerde in de Maleid,

der beide gemeentens,

schegemeente . . rd:s 40: 16:–.

56

9.—.

tot randsoening van

Tot Randsoening van de ge„

de Groofde Amboinee„

hoofde Amboineesen

sen in /m: tijd als van

gecollicteerde als.

p=s Maart I: Leeden

in d’' Hollandsche gemeente. rd:s 10:16.

tot ult=o Julij volgens

„ehaleidsche

ordonnantie date

_„o

2: 4

12: 20.—.

heeden

116: 22:

2

„aan den Schoolhouder

Somma

o 1885:

41.—.

Christoffel Meijer

voor 't onderwijsen

van d' kinderen in

leesen en schreijven

betaald

10: —:

Den uijtgaaf bedraagt is.

383: 40: —:

Per Restant:

1222:

1 -

Somma.

28

1685: 41:—:

/onderten/ Amboina Aan3.

Casteel Nieuw Vicloria

Adij ultima Augustus Ao 1786. /was geteekend:/: N: Eijkediacon:

Negorijl

24