closeTerug naar inventaris

Transcriptie

reegens heeft uijtgestaan en geene deffecten ontwaard zijn

en ook nimmer tot aan ’t geboogte kan of zal indringen,

Daar bij is de rollaging geschied met oude mogsteen en

van de afbraak, dien ruijm zo hard zijn als de klinkers sy

„fisant gevoegd, met hier gemaakte cement, en toen daar

boven, nog met dat selfde Cement een, duijm dik gepleijsteid

om dus alle inwatering voor te komen.

Verders verkaarde den teekenaar wanneer de pligten

niet beeter in ’t lugten en keeren van ’t Buskruijt, geobserveerd

word dan seedert eenige tijd, dat het niet bezer in ’t Nieuwe

magazijn met het kruijt sal uitzien, als in alle andere

bergt plaatse.

Benteekenaar reets thien Jaare vertrouwd zijnde geweest

de Erectie van verscheide werken, heeft zig nooid gestoord

aan eenige ingebeeld bequaame oordeelen of praatjes, maar

steeds aan zijne voorgenomene Provecten beantwoord, dit

eene Berigt van Strik versoeke Bataviwaards mog af„

„gesonden worden, om dus kundigen daar over na waar„

„heid te laaten oordelen.

Dog moet den teekenaar , oordeelen dat den L:t Strik

het voorbeeter hout, dat het water van Boven rondsom

het gebouw nieder loopt en zo in ’t geheel bevogtigd beeter

is tans, terwijl geene andere nattigheid bij komen

kan dan van het slaan der reegen, en de bovd breete

van de uijtspringende lijst.

Overigens zo hebbe mij reeds lange bloodgesteld gezien

aan verscheide soortgelijke uijtinge, en waar omtrent

mij reets in anno vergange tot sluijting daar van P=r

request mij gewent heb tot uw: wel Ed: Gestr: Groot. Agtb:

om