closeTerug naar inventaris

Transcriptie

286

om eene commissie hier en van Batavia, en waar op in

deese nogmaals demoedige om aangringen tot voor koo„

ming van meerderd onaangenaamheeden.

Verders vina den teekenaar verpligt tot opgeldering

van zaaken, het volgende, met alle eerbied onder het

oog te brengen.

Ten Eersten dat al reeds voor den teekenaar die wagt

binnen ’t Hoornwerk tot berging van Buskruijt

aangetoond heeft, eene Quantiteit daar geborgen

is geweest van 27800: lb: waar van P=r d: Chialoup d'

Batavier afgesonden is na Batavia ter hermaling

ten bedrage van 19300: lb: dus eene quantiteit van

8500: lb: daar in verbleeven zijn.

vervolgens in den Jaare 178.5: in gem: wagtnog geborgen

is 140: voetjes of 7000: lb: dien door d’ Pantjalling De Vriend„

„schap zijn aangebragt en overigens het scheeps kruijt

dien ook wederom afgehaald zijn.

In bovengem: Iaar 1785: den 5=en November is aan volgens en

ten teekenaars aantooning, geborgen geworden, uijt

’t maga zijn aan adoost kant, binnen deese wagt

5

in ’t Hoornwerk eene kwantiteit van 528: vaatjes

of 26400: lb: den 11=een d=o n09 113: vaetjes of 8550: lb: zeeker van

„0

een d andere plaats nog is in gem: wagt den 18: Maij

1785: eene quantiteijt van 25: vaatjes of 1250: lb: daar

ingebragt dus reeds ruijm een maand na zijne be„

langens tegens deese bergplaats.

Bij de Proeffneeming nu is geprobeerd, eene quantiteijt

van 40500: lb: dien seer diefferent slaad, komt den

teekenaar niet onverwagt voor, en ook reeds

blijkt

2