closeTerug naar inventaris

Transcriptie

blijkt, dat er 14100: meerder voor den dag gekomen

is, als uijt ’t kruijt magazijn vandooskant, dien

in de wagt binnen ’t Hoornwerk zijn gebragt

Het verbleevene kruijt dan van 8500: lb: in 1784: met het

daar bij gekomend is te samen 48800: lb: hier is succes=

sief afgegaan, in zed geworpen, en versterkt en den k.

tot op 40500: lb: gebleven is, dien geprobeerd zijn.

welke weese van bederff den L=t Strik is voedende voor

gem: wagt, kan den teekenaar niet begrijpen, terwijl

teegens alle zijne ingedienddswarigheijd nog ’t scheeps

kruijt, daar laats bergen, ten bedragd van 88: vatjes

of 4400: lb: dus rukeloos ook aan ’t bederff op offert-

verders in aanmerking geeve, hoe het mogelijk is, dat

in deselve bergplaats, op deselve Hoogte, kruijt ontvaard

kan worden, dat zijne volle proefbehoud, en zo afneemd

tot welk ten eenemaal kragteloos is, zo als bij de Proeff nee„

„ming gesien kan worden, zulx kan mijnsoordeels geen

plaats hebbe, en dus vast stelle eene vermenging van

goed en bedorve doorsaak is.

want dit is hier reeds ontwaard, aan het kruijthuijs aan

d’ooskant, toen het den vuurwerker Riso van den 2=t

Iansz: overnam, dat het kruijt alle eeven slegt was, en

niet zo als in de buijte wagt Deese handelwijse nu alle

eens met attentie nagegaan, zo twijffele niet of het

bederff van het buskruijt is schielijk gevonden, en

neemd aan zulx des vereijscht wordende met alle het

voorschreevene in het kort voldoende bewijsen daar

van bij te brengen den teekenaar heeft seedert den

jaare 1774: in deese Provintie, met veel lof in alle zijne

betrekkinge