closeTerug naar inventaris

Transcriptie

65:

P=s

1:

1:

2

2:

2.

2:

2:

2.

2:

2:

2:

2:

2:

2:

2:

2:

2:

15:

2:

49

Sendutie gehouden in ’sComp:s kleede winkel

ten overstaan van den EE: Opperkoorman en Hoofd

Administrateur Johan Adam Schelling

en ter presentie van ad Leeden van Totitie de onderkoop„

„lieden Iohannes Hogerwaard en Hendrik Mar„

„tens, alwaar publicq zijn opgeveild en ten gelden ge„

„maakt de volgende gevlekte en verstikte Lijwaten Jong st

met ’t schip ouwerkerke ontfangen en van buiten

wel geconditioneerde pakken.—

Op

Vrijdag den 30: Maart 1787:

Guinees ’s Comp=s oude Z=t of Tavel Guinees

p„s Tanboenseeng.

Rd=s

11: 36: —:

Koukiko

11:

d=o

20:

—:

de Heer Hogerwaard

20: 24:

—:

tantiko

20: 12: —:

de Heer Hogerwaard.

20:

—:

Tankionko

19: 24:

—„

den EE: opperkoopman

19 —: —:

Ian boenseing

18: 241 —:

koukiko

18: 36:

de Heer Martens.

: —:

19

den Boode Ian Paulus

18: 36: —:

de Heer Martens

18: —: —:

Nichiokseeng

18: 12:—

tantiko

18:

—: —:

de Heer Hogerwaard

18.

Liminkong

18:

—:—:

Seheer Bourghelles.

135:

—: —:

-

Martens

18 —: —:

p„s die Transporteere

Rd=t 460 12