close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0626

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

65:

P=s

1:

1:

2

2:

2.

2:

2:

2.

2:

2:

2:

2:

2:

2:

2:

2:

2:

15:

2:

49

Sendutie gehouden in ’sComp:s kleede winkel

ten overstaan van den EE: Opperkoorman en Hoofd

Administrateur Johan Adam Schelling

en ter presentie van ad Leeden van Totitie de onderkoop„

„lieden Iohannes Hogerwaard en Hendrik Mar„

„tens, alwaar publicq zijn opgeveild en ten gelden ge„

„maakt de volgende gevlekte en verstikte Lijwaten Jong st

met ’t schip ouwerkerke ontfangen en van buiten

wel geconditioneerde pakken.—

Op

Vrijdag den 30: Maart 1787:

Guinees ’s Comp=s oude Z=t of Tavel Guinees

p„s Tanboenseeng.

Rd=s

11: 36: —:

Koukiko

11:

d=o

20:

—:

de Heer Hogerwaard

20: 24:

—:

tantiko

20: 12: —:

de Heer Hogerwaard.

20:

—:

Tankionko

19: 24:

—„

den EE: opperkoopman

19 —: —:

Ian boenseing

18: 241 —:

koukiko

18: 36:

de Heer Martens.

: —:

19

den Boode Ian Paulus

18: 36: —:

de Heer Martens

18: —: —:

Nichiokseeng

18: 12:—

tantiko

18:

—: —:

de Heer Hogerwaard

18.

Liminkong

18:

—:—:

Seheer Bourghelles.

135:

—: —:

-

Martens

18 —: —:

p„s die Transporteere

Rd=t 460 12