close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0630

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eerbied Rapport

Aan den wel Edele Gestr: Groot Agtb Heek!

_

Adriaan de Bock

Raad Extraordinair van Nederlands

Indie mitsg=s Gouverneur en Directeur

deeser Provintie wm=a &=a wm=a —.

Wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heer

Wij ondergeteekende hebbe de Eere uwel Edele Testr:

eerbied te berigten, dat wij ter Comptoir Haroeko heb„

„be ingesameldvolgens gegeevene orders van

het opperhoofd Iohannes Hogerwaard.

27: lb: Moernagulen voor Amboina.

§6: lb: Nagulen door diverse Inlanderlaange

„bragt, dewelke onleverbaar zijn bevonden

en dezelve ten overstaan van het E: opperhrafd

verbrand.

Vertrouwende wij aan de hoope beveeld van

uwel Edele gesta: te hebbe voldaan zoo tee„

kene wij met alle eerbied, /:onderstond./. wel

Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heek /:lager/.

uweldele dienstwillige en onderdanige.

Trouwschuldige Dienaars /was getee„

„kent:/. P: J: deveek en C=s Hendriksz: /inmar„

„gine Maroeko den 28: Februarij 1787:

Aan