closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kunnen worden aangebouwd steldeden tekenaar in

Eerbied dit ondervolgen kort ter needer dat de voor„

deeligste en minstkostbaarste vaartuigen voor duese

Provintie zijnde Pantjallingswaar van men alhier

bij aanhoudentheijd vier in ’t getal diende te hebben, so

om de benodigtheeden van en naae onder dit Hoofd

casteel sorteerende comptoiren over te Transpor„

„teeren, als om ’s Comp=s Droducten, aan te brengen,

ook een Barcq van 90: a: 100: voeten Lang na

proportie breed en wijl voorsien van een last=

„poort aan weersijde soom balken van 60:

a: 70: voeten te kunnen schieten als om

diverse houtwerken, welke alhier voor het

Hoofd en ballinge seer benodigt zijn van

van Bouro herwaards over te brengen.

Overhoopende het requisiet van Uwel Edele

Gestr: Groot Agtb: na genoegen beantwoord te

hebben vervrijmoedigt hij sieg met diepe Eer„

bied en ontsag te onderschrijven /:onderstond:/.

wel Edele Gestr: Groot Agtb: Heer /:lager:/ uwel Ed:

Gestr: Groot Agtb: onderdanige en Trouwschuldig Dienaar

/was geteekend./. P=r Wolsgaard ./:in margine:/ Am„

oomna den 7: Maij Ao 1787:

Nog aan als Everi

Om aan uwel Edele Gestr: Groot Agtb: zeer gevenereerden

ordre vervat bij Bliticque Raads besluijt de dato 27:

Maart g:L: om te geeven waar inde ombequaamheid van

De