close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

295

mitsgaders

Gouverneur en Directeur dee„

„zer Provintie

benevens

Den

Ed: Agtbaaren Rade van Politie

Vordt deese teegenswoordige Kerk en

Scool Staat

Zoo als deselve door den Predikant Adriaan

Zomerdijk met den Ouderling van de Ma„

„leijdse gemeente J: B: Eueljo en de andere ouder„

„lingen van de buijten kantooren bij de gedaane visite

in de maanden September, October en November 1786:

op de Eilanden Manipa, Bonda, Bouro Cerams bin„

„nen Cust, Nussalaut, Honimoa en Boanbessij

en in de Maand Februarij op de Cust Hitou en in het

Certimorsche gebergte is bevonden zeer eerbiedigd vertoond;

Kerkstaat