closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Comp:s schiep Ouwerkerk zelve bevonden diep te treeden

als volgt voor op diepgaande 18: voet Schaars

agter op diepgaande 19: voet groot

Waarmeede meede verhoope aan de intentie; van

uwel Ed: Gestr: Groot Achtb=r voldaan te hebben Zo

neeme devrijheid van met alleerbied te onderschrijven

/:onderstond:/ wel Edele Gestrenge Groot Achtb=r

Heer /lager:/ uwel Edele Gestr: Groot Achtb:r on„

danige en trouwschuldige Dienaaren /was geteekend:/:

dr wolsgaard en M: Hoedap /:in margine

Amboina Nieuw victoria den 22: Maij A=o 1787:

Aan den Wel Edele Gestrenge Heer

Adriaan de Bock

Raad van Nederland Jndia mitsgaders

Gouverneur en Directeur dezer Provintie,

Wel Edele Gestrenge Heer.

Den ondergeteekende Corporaal Iohannes

Grooten en aldaar bescheijden zoldaaten Andris

Iabel en Thomas Pattyrisa, Ingevolgd uwel

Edele Gestrenge zeer gerespecteerde ordre na het

aflopen