closeTerug naar inventaris

Transcriptie

300

aflopen van de Nagul oogst de Negorijen kilang, Nakoe„

Hatalaij, Ema, Hoekoerila, Roetong en Lcharij, en

daar in de huisen, zo wel als de Bosschen mitsgaders alle

verdagte plaatsen aan de zee strand waar in eenige onge„

„oorto ofde verberging van specerije zoude konnen geschieden

Exact gevisiteert dog nergens iets gevonden hebbende dat na

specerijen geleek zo bevrijmoedigen wij ons uwel Edele

gestrenge zulx plugtschuldig te berigten en voorts ons net

de diepte Eerbied te onderschrijven /onderstond/ Wel Edele

Gestrenge Heer /lager:/ uwel Edele Gestrenge

onderdanige en gehoorsame Dienaaren /:was geteekend./.

Johannes Groote met nog twee kruijsjes en daar bij ge„

„schreeven dit kruijs van A=s Habel en I=s Pattijriesa

/:in margine:/ Amboina den 30: April 1787:—

Aan den Wel Edele Gestrengen Agtbaare Heer

Adriaan de Bock

Gouverneur en Directeur deezer Provintien

Wel Edele Gestrengen Agtbaaren Heer,

In schuldige naarkoming uwer wel Edele, estrenge Agt„

„baard zeer gevenereerde ordre hebben wij ondergeteekendens

Corporaals en zoldaaten bescheijden op de post Hoetoemoery

inde Negorij Moetoemoerij met de uijterste exactitude

gevisiteerd zo wel de Huijsen als Hutjes en tuijnen zoo in de

Negorij