closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Negorij als Bosschen mitsgaders alle Derhoold of suspectie

plaatsen alwaar onse eragtens eenige Specerijen zouden

kunnen verborgen gehouden worden en dienen van dese

verrigting voor Erbiedig Rapport dat wij hoen geen de„

„minste Specerijen gevonden nog niets van de Natuure

ontack hebben waar omtrent eenige verdenking zoude

kunnen vollen.

Hier mede hopen wij nedrigt, te zullen hebben voldaan

en noemen ons met de diepte eerbied ontzagt /:onderstond./

wel Edele Gestrengen Agtbaare Heer /:lager:/.

uwel Edele Gestrengen Agtbaare zeer onderdanige

en gehoorsaamd Dienaaren /:was geteekend:/ Bl=r

willebrandt, Andries watimena en

Marcus Jacobsz: /:in margine:/: Hoetoemcerij

den 30: April A=o 1787:

Aan den wel Edele Gestrenge Heer:

Adriaan de Bock

Raad van Nederlands Jndie mitsgaders

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

Wel Edele Gestrenge Heer

Den ondergeteekende P=l Corporaal Laurens

Mattijs en aldaar bescheiden zoldaaten Pietek

Lecatompessij