closeTerug naar inventaris

Transcriptie

301

Lecatompessij en Philip Nicolaas ingevolgd uwel

Edele gestrenge zeer gerespecteerde orard, na het aflo=

„pen van den Nagul oogst de Negorij Nussanivd en Latoe„

„halaten daar in de Huijsen, zo wel als de Bosschen

mitsgaders alle verdagte plaatsen aan de Zeestrand

waar in eenige ongeoorloofde verberging van specd=

zoude

„ry, konnen geschieden Exact gevisiteerd dog norgens

iets gevonden hebbende dat na Specerijen geleek zo bes=

„vrijmoedigen wij ons uw Wel Edele Gestrenge zulx

plugtschuldig te berigten, en voorts ons met de diepte

Eerbiet te onderschrijven /onderstond./. wel Edele

Gestrenge Heer /:lager:/ uwel Edele Gestr: onder=

„danige en gehoorsame Dienaar /was geteekend./.

Laurens Matthijs, met nogtwee kruijsjes en daar

bij geschreeven dit kruijs van Philiph Nicolaas

en Pieter Lecatompessij /:in margind./. Amboina

den 1: Maij 1787:

PDitjel;

d

Nademaal Hun Hoog Edelheeden de Edele Hooge

Indiasche Regeering bij Hoogst der zelver veel gerespec„

„teerde secrete Missive de dato 15: xber: 1786: op de door

deesen Raade gedaane betogingen hebben gelieven

te avoueeren, dat het jaarlijks toenenenend Teld ge-

„brek, de grootearmoede onder den Inlander, de alge=

„meend aversie teegende Extirpatien hunner Nagul

boomen