closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Amboina

Twee Copias van de korte vertoning der staat van de Diap„

nij onder ult„o febr: J: L

Twee Copias der staatreekening van boedelmeesteren onder

dien datum

Twee Copias der reekening Courant van de burger kassa

onder den 6: maij passato

Twee Copias van ’t berigt va den Equipagiemeester nopens de

bevinding der luijagie en touw werken van

de bark de voorzigtigheijd.

Twee Copias der korte sterkte van de Arthitleristen

Twee Copias van ’t berigt nopens ’t dieptreeden van ’t schip ’t zoo bij

dessevs vertrek van bovengem: Gouvernement

Banda

Twee Copias der Missiver van den Gouverneur en Raad aan

Hunne Hoog Edelen te Batavia in datis

30: maij 10: Junij en 31: Augustus 1788

Twee Copias der Resilutien zederd den 25. aug„s 1787: tot den

16. augustus J„o Leeden

Twee Copias der aankoomende en afgaande brieven van en no

Poulo aij Zederd den 18: April tot 19: Julij

Twee Copias van ’t Berigt wegens de in het zeeken huis zijnde

„curabele Dienaaren

TW: