closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Macasser

den 9 Jalij aangebrag door vier Copias van ’t request van Intja Sadulla houdende verzoek

den burger voll

om de pagt der in en uitgaande regten weder

voor vyff Jaaren te mogen hebben

vier Copias van ’t request van den Capitain Chinees om voor schrij„

„venkter verkrijging van De Pagt van ’t

Chineese hoofdgeld=

vier Copias van de verklaaring door den sous Luijtenand Ho„

„gerwaard nopens een verlboren geraakte

dreg met zijn touw„

Vier Copias van ’t recollement daar op

vier Copias der verklaring weegens een stukkend geraakt vij„

gertouw

vier Copias van ’t request van den Capitain ter zee stolder, om ver„

strekking van een maand gage aan zijn schee„

„pelingen

Vier Copias van ’t berigt van den opper Chirurgijn op Hoorn, Ben„

„raad, omtrend eenige medicamenten

die hij benodigd heeft

vier Copias van ’t berigt van den Commandant Baserman

omtrend eenige onbequaame militairen

annex

ben attestatie diendwegen

Vier Copias van ’t berigt van gemelde Commandant omtrent

het slegt gedrag van een soldaat

vier Copias van ’t berigt wegens de overgave der bouwmater

aalen aan den Capitain Albrecht,

vier Copias Copias van

’t berigt omtrend de stegte gesteldheijd

der aangebragte elf vaten bier

vier