closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

Macasser

vier Copias van ’t berigt van den Commandant Baserman,

omtrend de Prijzen der militaire montee„

„ringen

vier Copias der reekening van onkosten bij den afscheep van

sComp„s tiende rijst en Pabij op: Boele Comba

vier Copias van ’t berigt wegen omtrend een abusive telling en

zeeker Batavias Factuur

vier Copias van ’t berigt wegens 2o van Java aangebragte heele aa„

„men orak

Vier Copias van de

Lijst der gequalificeerden Dienaaren die

gecontribueert hebben tot onderhoud van

Javas marine school

van ’t marine school te Amsterdam

Vier

vier Copias van ’t rapport wegens de overgave van de dispens

Rerdement der voor ’sComp„s dispens

vier Copias van ’t

verkogte bieren

Vier Copias van ’t rapport nopens de Tapatie van twee

Comp„e slaaven

vier Copias der specificatien van alle afgaande en aan komen„

de vaartuijgen in october 1787:—

Bangermassing

vrer Copias der origineele missive aan Hunne Hoog Edelheeden

ged: 5: April 1788:

vier

Dijsi

ene