closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Banjermassing

den 4 maij serde Vier Copias der lijst van de aldaar aangekoomene vaartuijgen ze„

berk Constantie

ontvangen

„derd 25. Julij 1786: tot ult„o febr: 1747

Vier Copias der Lijst van de van daar vertrokkene vaartuijgen ze„

„derd en tot als wven

Vier Copias der missives aan welmelde Hunne Hoog Edelheeden

in datis, 8: 23. Junij 6. en 21. augustus 1788.

den 4 en 18: September

ontvangen

Vier Copias der Generaale korte sterkte van ’sComp„s Europeesche

en Inlandsche Dienaaren onder ult„o Junij

1788:

Vier Copias der Generaale monster rol van alle Eupoppeesche

en Inlandsche Comp„s dienaaren onder gem.

datum.

Pontiana

ontvangen den 18: april

Perde Ligter baropa Twee Copias der Notitien van de geincasseerde Pagtpenningen

geduurende het boekjaar 178 6/7:

Timor

Niets

Palembang

den 21

Jura

ontvan