closeTerug naar inventaris

Transcriptie

171

ropeesche

t„o Jun

peesche

gem

ngen

den 28 April Per den

Juraca Norden

ontfangen

den 25. maij 9: Junij en 11: July

ontvangen

den 23. october ontvangen

den 24: october Per de baak

Jacoba Aduana ontvangen

23

1

8

Palembang

twee Copias ter missive van de Residenten aldaar aan Hunne Hoog

Ed: ged: 15, maart 1788.

twee Copias der specificque aantooning: van 's Konings uijtgeruste

vloot ter bevijliging van straat Banca

twee Copias van de Dagverhaal van die residentie geduurende t Jaar

1787.

twee Copias van de lijst der restanten onder 29 febr: 1788:

twee Copias der korte samentrekking van de aldaar bescheyden

Dienaaren

twee Copias der korte samentrekking van de aanhanden zijnde

Amunitie en vaartuijgen onder ult„o December

1787:

twee Copias van den Generalen opneem van ’sComp„s effecten, gedaan

Cub datis 4. 5. en 6„e maart J„o Lieden.

twee Copias der Generaale Lijst van de Dienaaren onder ult„o

December 1787:

twee Copias der missives van de residenten aan Hunne Hoog Edel„

heeden geschreeven in datis 2. 9, en 19. maij deeses

Jaars

twee Copias der verklaring van Johannes Coensiensa. C: S: om„

omtrend han wedervaaren om de noord van de Iam

„bijsche rivier

twee Copias der gemeene missives van de Residenten aan Hunne

Hoog Edelheeden in datis 22, en 28. maij J„o L:o ge„

„schreeven

vier Copias der missive van en aan als even gel: 6: September J: L.

vier Copias der naamrol van de gequalificeerdens onder ult„o Junij J„o lieden

vier Copias der missives van de Residenten aan den Malakkasch Gouverneur de Bruijn

ged: 14: Julij daar aan.

D

ene

12

U Stroom