close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

13

Register van Zodanige Copia Brieven

en paveeren als 'er thans dubbelvoudig van

Amboina voor Nederland overgezonden

worden bestaan in vier deelen

Eerste-deel

resolutien genoomen in Raade van Poli

„tie te Amboina in het Casteel nieuw

victoria. zedert de jongst afgezonde

„ne, beginnende den 19: September a=o p=o

en eindigende den 6: Maij 1788:

Tweede deel

Brieven van den wel Edele Gestrengen en wel

Edele Agtbaare Heeren Adriaan

de Bock raad van nederlands

mitsgaders afgaande en Johan

Adam Schilling aakoomende

Land voogden beneevens den Raad van

Politie deser Provintie aan de Edele

Hooge Regeering van In die gedateerd

den 24: Meij en 2„e Junij 1788: